GMINA MIEJSKA TCZEW

odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej  Tczew

jako

Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN-BUD Sp. J. J. Romanowski,
H. Romanowska,
81-506 Gdynia, ul. Halicka 10,


Przedsiębiorstwo Usług Miejskich
PUM Sp. z o.o., 86-300 Grudziądz, ul. Cegielniana 4.